سرود يگانگی

اينك چشمانِ جهان هستمْ                         به خود مي نگرم                                       جهان را مي بينم،                         به جهان كه مي نگرم                                       خود را مي ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 64 بازدید
آذر 85
3 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
10 پست